Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGETJÄRN, 1142 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-04 Stoppdatum 2020-08-04
Mängd (ton): 6,98 Kostnad totalt: 13738
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: