Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGEVATTNET, 1041 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-05 Stoppdatum 2020-08-05
Mängd (ton): 3,10 Kostnad totalt: 5947
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: