Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LÅNGSJÖN, 1413 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-11 Stoppdatum 2020-09-11
Mängd (ton): 1,99 Kostnad totalt: 3402
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: