Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÖRTEVATTEN, 480 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-08 Stoppdatum 2020-08-08
Mängd (ton): 6,78 Kostnad totalt: 14419
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: