Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÖRTEVATTNET, 6546 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-10-25 Stoppdatum 2020-10-25
Mängd (ton): 0,94 Kostnad totalt: 1726
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: