Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: NORRA VASSÅTJÄRN, 1203 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-07-28 Stoppdatum 2020-07-28
Mängd (ton): 1,01 Kostnad totalt: 2026
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: