Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: OSBÄCKEN, 1700 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-26 Stoppdatum 2020-09-26
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 2955
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: