Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: OXSJÖN, 1344 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-10-03 Stoppdatum 2020-10-03
Mängd (ton): 4,93 Kostnad totalt: 10545
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: