Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKATTAGÅRDSSJÖ, 47 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-09 Stoppdatum 2020-09-09
Mängd (ton): 16,00 Kostnad totalt: 20632
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: