Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKURVEKÄRR, 2452 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-10-01 Stoppdatum 2020-10-01
Mängd (ton): 0,97 Kostnad totalt: 1435
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: