Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKÄRSJÖN, 380 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-10-13 Stoppdatum 2020-10-13
Mängd (ton): 25,00 Kostnad totalt: 29892
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: