Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA BODASJÖN, 559 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-10-04 Stoppdatum 2020-10-04
Mängd (ton): 17,95 Kostnad totalt: 30542
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: