Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA HAGASJÖN, 100 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-16 Stoppdatum 2020-08-16
Mängd (ton): 7,12 Kostnad totalt: 11392
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: