Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA HOLMEVATTEN, 715 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-09 Stoppdatum 2020-08-09
Mängd (ton): 3,10 Kostnad totalt: 5370
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: