Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA HOLMVATTNET, 833 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-10-21 Stoppdatum 2020-10-21
Mängd (ton): 6,24 Kostnad totalt: 11507
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: