Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA KÅLLESJÖN, 126 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-24 Stoppdatum 2020-08-24
Mängd (ton): 12,00 Kostnad totalt: 13631
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: