Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA LJUSEVATTEN, 653 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-27 Stoppdatum 2020-08-27
Mängd (ton): 14,00 Kostnad totalt: 18474
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: