Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA NÖJEVATTEN, 498 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-10 Stoppdatum 2020-08-10
Mängd (ton): 5,05 Kostnad totalt: 10773
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: