Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SURTESJÖN, 1348 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-26 Stoppdatum 2020-08-26
Mängd (ton): 7,55 Kostnad totalt: 14701
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: