Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÄVSJÖN, 256 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-15 Stoppdatum 2020-09-15
Mängd (ton): 5,92 Kostnad totalt: 10171
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: