Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TORGERSLUNDSTJÄRNEN, 1316 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-07-29 Stoppdatum 2020-07-29
Mängd (ton): 15,44 Kostnad totalt: 30869
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: