Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TRESTICKAN, 1073 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-10-24 Stoppdatum 2020-10-24
Mängd (ton): 12,48 Kostnad totalt: 23013
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 52,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: