Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖRESJÖN, 385 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-10-08 Stoppdatum 2020-10-08
Mängd (ton): 29,99 Kostnad totalt: 35077
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: