Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖRLETJÄRN, 785 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-18 Stoppdatum 2020-08-18
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 8016
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: