Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖSTRA KNÄVATTEN, 3316 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-02 Stoppdatum 2020-08-02
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 5896
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: