Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Borlången, 101109 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-10-15 Stoppdatum 2020-10-15
Mängd (ton): 14,59 Kostnad totalt: 17346
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: