Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Hanhyltagölen, 101282 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-27 Stoppdatum 2020-08-27
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt: 1763
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: