Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kallasjön, 098061 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-25 Stoppdatum 2020-08-25
Mängd (ton): 4,00 Kostnad totalt: 7124
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: