Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Klappasjön, 098557 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-04-04 Stoppdatum 2020-04-05
Mängd (ton): 15,04 Kostnad totalt: 30717
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: