Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kroksjön, 098162 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-30 Stoppdatum 2020-08-30
Mängd (ton): 8,01 Kostnad totalt: 14153
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: