Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Långsjön, 098166 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-31 Stoppdatum 2020-08-31
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 5305
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: