Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Mellansjön, 074181 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-11-18 Stoppdatum 2020-11-18
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 3818
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: