Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Siggasjön, 101030 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-23 Stoppdatum 2020-08-23
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 5347
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: