Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Skogsgölen, 098757 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-11-01 Stoppdatum 2020-11-01
Mängd (ton): 3,00 Kostnad totalt: 5248
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: