Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Smörhultasjön, 101164 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-03-17 Stoppdatum 2020-03-17
Mängd (ton): 19,03 Kostnad totalt: 22628
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,5
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: