Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Bondögöl, 098252 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-11-03 Stoppdatum 2020-11-03
Mängd (ton): 5,00 Kostnad totalt: 8753
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: