Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Stora Stensjön, 098279 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-12-01 Stoppdatum 2020-12-01
Mängd (ton): 14,03 Kostnad totalt: 25357
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: