Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Svinsjön, 101391 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-20 Stoppdatum 2020-08-20
Mängd (ton): 5,03 Kostnad totalt: 8970
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: