Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Sävsjön Lilla, 101176 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-23 Stoppdatum 2020-08-23
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 3622
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: