Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT010001, 06VAT010001 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-22 Stoppdatum 2020-08-22
Mängd (ton): 8,02 Kostnad totalt: 14317
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: