Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT014005, 06VAT014005 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-23 Stoppdatum 2020-08-23
Mängd (ton): 9,97 Kostnad totalt: 17767
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: