Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT017001, 06VAT017001 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-03 Stoppdatum 2020-09-03
Mängd (ton): 6,00 Kostnad totalt: 10647
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: