Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT017053, 06VAT017053 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-04 Stoppdatum 2020-09-04
Mängd (ton): 9,00 Kostnad totalt: 15970
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: