Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT019001, 06VAT019001 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-04 Stoppdatum 2020-09-04
Mängd (ton): 1,94 Kostnad totalt: 3434
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: