Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT019003, 06VAT019003 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-04 Stoppdatum 2020-09-04
Mängd (ton): 9,97 Kostnad totalt: 17687
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: