Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT022060, 06VAT022060 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-02 Stoppdatum 2020-09-02
Mängd (ton): 11,04 Kostnad totalt: 19576
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: