Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT024089, 06VAT024089 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-19 Stoppdatum 2020-08-19
Mängd (ton): 28,07 Kostnad totalt: 50024
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: