Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT029015, 06VAT029015 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-01 Stoppdatum 2020-09-01
Mängd (ton): 2,02 Kostnad totalt: 3594
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: