Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT029016, 06VAT029016 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-09-01 Stoppdatum 2020-09-01
Mängd (ton): 4,07 Kostnad totalt: 7188
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: