Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: 06VAT040004, 06VAT040004 Budgetår: 2020
Startdatum: 2020-08-31 Stoppdatum 2020-09-01
Mängd (ton): 4,94 Kostnad totalt: 8728
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: